inhoud

Deze website bevat de voorouders en nakomelingen van Jan Pol, geboren op 15-11-1836 te Niekerk en overleden op 17-12-1900 te Groningen.

Ik heb ervoor gekozen om bij alle voorouders ook de broers en zussen in dat gezin op te nemen. Alle personen die de familienaam Pol dragen heb ik in mannelijke lijn zoveel mogelijk nagezocht. In de vrouwelijke lijn heb ik ervoor gekozen wl de echtgeno(o)t(e)(n) te vermelden maar niet hun eventuele kinderen. Eventuele halfbroers en -zussen worden in de mannelijke lijn ook meegenomen. Dit betekent dat de familielijnen goed te volgen zijn aan de hand van de tabel waarin het aantal kinderen genoemd staan.

Deze website is het resultaat van een "Zoektocht naar een onbekend verleden" deel 1 (30 MB), deel 2 (50 MB),waarin mijn tante Jantina Pol het familieverhaal van onze "vergeten" (over)grootvader te boek heeft gesteld. In deze zoektocht zijn halfzussen aan het licht gekomen, kinderen van Jan Pol, waarvan we het bestaan niet wisten. De data van onze familie willen we via het web aanbieden aan een ieder die daar interesse voor heeft. Ik ben nog steeds actief met het aanvullen van de gegevens, maar mocht u aanvullingen of wijzigingen hebben, wilt u mij dat dan laten weten.

Daarnaast bevat deze site ook gegevens van de familie en voorouders van mijn vrouw en kinderen.

Om de verschillende familielijnen te kunnen onderscheiden hebben alle personen een titel meegekregen. De stamvaders hebben als eerste code een x, de voorouders een v, stiefouders een s, broers en zussen van voorouders een f, halfbroers en -zussen een h, afstammelingen van de familie Pol een a, echtgenoten van voorgaande relaties een e, en alle andere niet gerelateerde personen een g. Vervolgens volgt een scheidingsstreepje en wordt de familie aangeduidt waartoe ze behoren.

Ik heb de volgende familielijnen: Douwe Pol (p) & Kornelia van der Land (l), Klaas Kooistra (k) & Martje Weert (w), Hendrik Spoelma (s) & Pieterke Diepstra (d), Freerk Bulthuis (b) & Elisabeth Ritzema (r), Klaas Jans Pol & Grietje Lubbers (1), Douwe Jans & Fenneke Heeres (2) (voorzover ze niet onder p vallen) en Johannes Jans & Sara Lubberts (3). Combinaties van deze letters kunnen ook voorkomen.

Met zeer grote dank aan:

www.allegroningers.nl
www.allefriezen.nl
www.tresoar.nl
www.alledrenten.nl
www.wiewaswie.nl
www.lidmatengroningen.nl
www.graftombe.nl
www.archieven.nl